ไทยประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ยกระดับจัดการ PM 2.5 เตือนประชาชนอย่างทันท่วงที

🌚🌚 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เผยว่า กรมควบคุมมลพิษ และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดทำระบบการติดตาม ประเมิน และพยากรณ์คุณภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ หรือ Mekong Air Quality Explorer (http://aqatmekong-servir.adpc.net/en/mapviewer/) เพื่อช่วยรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยประมวลผลจากข้อมูลดาวเทียมและระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนาซ่า ราย 3 ชั่วโมง รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถการรายงานความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 เชิงพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ และมีการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 วัน ที่ร่วมงานกับ GISTDA ของประเทศไทยที่ได้พัฒนาระบบข้อมูลดาวเทียม ติดตามแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 จุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ การกระจายตัว ทิศทางของฝุ่นละออง และพฤติกรรมการแพร่กระจายของฝุ่นละออง PM2.5 เชิงพื้นที่ ทั้งในประเทศและรอบประเทศที่ความถี่ทุกชั่วโมง สำหรับประกอบการออกคำแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งสำคัญระบบการติดตาม ประเมิน และพยากรณ์คุณภาพอากาศยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน “Burn Check” เพื่อลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมด้วย

🌠🌠 ความร่วมมือครั้งนี้ มาจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) , องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) , ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) , โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR-Mekong) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :