กกต.เตือนผู้สมัครและผู้สนับสนุน ระมัดระวังการ โพสต์ แชร์ ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ อย่าผิดกฎหมาย

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวแนะนำแอปพลิเคชัน "Smart Vote" แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" สายด่วนเลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเหลือเวลาอีก 26 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ผู้สมัครกำลังหาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น แต่กฎหมายใหม่เปิดให้มีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ กกต. จึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ ประกอบด้วย

แอปพลิเคชันฉลาดเลือก จะทำให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ ขณะที่ข้อมูลของผู้สมัคร คาดว่า ประมาณต้นเดือนธันวาคมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดิโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกข่มขู่ รวมทั้งสินบนรางวัลนำจับ โดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์และเสนอต่อคณะทำงาน หากเกิดมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อ กกต. พิจารณาและมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายก อบจ.ว่า จากจำนวนผู้สมัครนายก อบจ. 76 จังหวัด 335 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คนพบว่า มีผู้สมัครที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อแยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ.116 คน ส่วนใหญ่จะขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในจำนวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจำนวน 23 คน ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งการวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่องใน 11 จังหวัดเป็นการซื้อเสียง 4 เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง จึงอยากฝากเรื่องการแชร์โพสต์ต่างๆ ว่าควรระมัดระวังและแม้เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จนถึง 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201123154211547คะแนนโหวต :