นายกรัฐมนตรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน พร้อมนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายกรัฐมนตรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน พร้อมนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วันนี้ (23 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ตนนำหัวหน้าส่วนราชการ 9 หน่วยงาน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อนำใช้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งทุกหน่วยราชการที่ได้รับพระราชทานจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอย่างคุ้มค่า
 
นายกรัฐมนตรีชี้แจ้งว่า ยังไม่มีการพิจารณาวาระรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพิจารณาทั้งโครงการฯ ตั้งแต่ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 งบประมาณกรุงเทพมหานคร เหตุผลที่มาของการขาดทุน รวมถึงสาเหตุที่ต้องดำเนินการะยะที่ 2 และระยะที่ 3  โดยรัฐบาลจะยึดหลักประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ที่สำคัญคือประชาชนต้องได้ประโยชน์จากค่าโดยสารที่ถูกลง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน หากมีข้อเสนอใดที่เป็นประโยชน์รัฐบาลก็พร้อมที่จะนำมาพิจารณา
 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงวันหยุดยาวที่ผ่านมาว่า ดีใจที่เห็นประชาชนจำนวนมากออกเดินทางท่องเที่ยว ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังอุบัติเหตุและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดือนธันวาคมจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องอีก 4  วันช่วง และวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่  อยากให้มีการวางแผนเดินทางล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว งดดื่มสุรา รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเช็คสภาพรถยนต์และระบบต่าง ๆ เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสีย

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36984คะแนนโหวต :