ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นม็อบชนม็อบตั้งเงื่อนไขผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกฯ ผมไม่อยากให้คนไทยต้องมาฆ่าแกงกันเอง

"ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นม็อบชนม็อบตั้งเงื่อนไขผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกฯ ผมไม่อยากให้คนไทยต้องมาฆ่าแกงกันเอง ไม่อยากให้มีการใช้ความรุนแรงกันอีกโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดในวันนี้ เศรษฐกิจก็มีปัญหาอยู่แล้ว หลายอย่างก็พยายามขับเคลื่อนอยู่


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :