ครม.เห็นชอบให้ผู้ใช้สิทธิจองที่พักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เลื่อนจองสิทธิที่พักได้ฟรี

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการให้ผู้ใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จองที่พักตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแนวทางการขยายระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้มีความรัดกุม เพื่อให้โครงการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2564

-------------------

ที่มา : 

 คะแนนโหวต :