ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมพร้อมป้องกันโควิด-19

นายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และจังหวัดกาญจนบุรี 1 ใน 28 จังหวัดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด เช่น การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย จุดคัดกรอง ไม่ไปในพื้นที่แออัด และจากการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หลังได้สั่งปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 นั้น 

            โดยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปลี่ยนการเรียนการสอน โดยยึดแนวทาง 4 แนวทางหลัก คือ ออนแอร์ คือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ออนไลน์การเรียนการสอนเน้นโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องอินเทอร์เน็ต  ออนดีมานด์ การเรียนแบบเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และออนแฮนด์การเรียนการสอนแบบใบงาน ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการใช้ชีวิติวิถีใหม่ New Normal โดยเน้นย้ำในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113161053956คะแนนโหวต :