อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ (ทำแนวป้องกันไฟป่า) ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

 วันนี้(13 ม.ค.64) ที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ.ซำผักหนาม(ชุมชนหนองจาน) ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ทำแนวป้องกันไฟป่า) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานอำเภอชุมแพ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

        นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคดีร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา ต่อยอด

        สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทำแนวกันไฟเพื่อสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศลดปัญหาฝุ่นละออง (P.M.2.5) อีกด้วย

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113163236964คะแนนโหวต :