ข่าวในพระราชสำนัก 3 พ.ค. 64

ด้วยวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ดังนี้

        ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน

        ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยิ่งเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา  

 คะแนนโหวต :