ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ |


คะแนนโหวต :