กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครงาน |
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ |
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ |


คะแนนโหวต :