พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่ตัน

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่ตัน

 นาง พิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมในประเพณีไทยและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ครั้งที่1) โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และกล่อมเกลาจิตใจ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. ได้มีโอกาสทำบุญ ตักบาตรและฟังเทศน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :