พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์

การอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาการของเทคนิคการเป็นพิธีกร รวมทั้งประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อนำไปสร้างสรรค์การเป็นพิธีกรได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :