คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน  2564 คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารทรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :