กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเดินทางไปจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ วัดสำโรงใหญ่ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ "ประชุมผู้บริหาร​สัญจร" ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดย นางพิชญา เมืองเนาว์ เป็นประธานพิธี และในวันที่ 29 ตุลาคม 2563  กรมประชาสัมพันธ์ได้เดินทางไปจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ วัดสำโรงใหญ่ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร อาทิ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และนายเสมอ นิ่มเงิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานบุญในครั้งด้วย 

การทอดกฐินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ร่วมสมทบจัดสร้างฐานพระพุทธรูปพระเจ้ามหาจักรพรรดิ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนนา อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนอีกด้วย

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค รวมยอดการถวายเงินในครั้งนี้ คิดเป็นยอดกฐินกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 630,794 บาท พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอตาลสุม และชาวบ้านตำบล สำโรง อำเภอตาลสุม ร่วมให้การต้อนรับ

.
ภาพ : กปส.
ข่าว : นายเชษฐ์ฯ
ว.ด.ป. : 30.10.63


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :