วางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-๑๙

กิจกรรมการประชุม "วางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-๑๙"

สำนักพัฒนานโยบายและแผน กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการประชุม "วางแผนการเงินรับมือวิกฤตโควิด-๑๙" โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564/2565 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.45-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิคุณ ศิริอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการตลาดนโยบาย ธนาคารออมสิน เป็นผู้บรรยาย แนะแนวทาง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของระบบราชการให้สามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นภายใต้สภาวะวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 นี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมทางไกลตามมาตรการระมัดระวังและป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 โดยร่วมกับหน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 50 คน และสำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 เขต จำนวน 400 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :