พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.-15.40 น. ณ ชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและร่วมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการพลเรือนตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง ประจำปี 2563 รวมถึงข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :