ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่ และถือโอกาสขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล กับคณะผู้บริหารระดับสูงประจำกรมประชาสัมพันธ์

วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) เวลา 16.47น. นายเสมอ นิ่มเงิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ (ศสช.) เข้าสวัสดีปีใหม่ และถือโอกาสขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล กับคณะผู้บริหารระดับสูงประจำกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก และนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงฯ ได้แสดงความชื่นชมกับผลงานที่ดีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรให้คณะและบุคลากรของ (ศสช.) มีความเจริญและประสบความสำเร็จในการทำงาน พร้อมทั้งมีแต่ความสุขในปีใหม่นี้ .

ภาพ : ศสช. (นายพุทธรัฐฯ)
ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ) ว.ด.ป. : 28 ธ.ค. 63


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :