ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายัง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายัง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นางวันเพ็ญ อัพตัล ผู้อำนวยการสำนักข่าว แห่งชาติ และ ผู้บริหารฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทป รายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้" ช่วง " TALK TO THE PRINCESS" ทรงตอบ

จดหมายสมาชิก ทู บีนัมเ บอร์ วัน ที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด รายการ "ทู บีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :