ผู้ว่าฯ ตรัง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

วันนี้ (10 มิ.ย.64) ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายเอกชลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานและประสานกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 17-29 มิถุนายน 2564 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและตื้นตันใจของชาวจังหวัดตรัง ที่สำนักพระราชวังเลือกจังหวัดตรังจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ซึ่งดำเนินการครั้งนี้นับเป็นจังหวัดลำดับที่ 4 ในปีพบการระบาดระลอกใหม่ ต่อจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครสวรรค์ โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อนครัวพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับอาหารจากครัวพระราชทาน และสามารถเก็บกล่องไว้เป็นที่ระลึก นับเป็นมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และทุกฝ่ายที่ร่วมปฏิบัติงานมีความสุขไปด้วยกัน ซึ่งจังหวัดตรังได้มีการมอบหมายภารกิจต่าง ๆ โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน มีหัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายในการรับผิดชอบงาน โดยหลังจากออกคำสั่งแล้วจะมีการซักซ้อมการปฏิบัติอีกครั้ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยการจัดทำอาหารที่จะแจกจ่ายได้กำหนดอำเภอละ 3,000 กล่อง

            ทั้งนี้ อาจจะมีการสำรวจเพิ่มเติมในกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง และจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งให้สมพระเกียรติในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าผ่านสื่อต่าง ๆ โดยจะมีพิธีเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210610112956571คะแนนโหวต :