คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดสกลนคร มอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวกให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก (Swab Test Positive Pressure) ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ซึ่งคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร และภาคเอกชน ได้สนับสนุนตู้ตรวจเชื้อความดันบวก จำนวน 10 ตู้ ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาล 10 อำเภอของจังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์ วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

            ขณะที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้ให้สนับสนุนช่วยเหลือในการขนย้าย และจัดส่งให้กับโรงพยาบาลแต่ละอำเภอ เพื่อใช้ในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ซึ่งจะช่วยเสริมกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ในการปฏิบัติงานตรวจเชิงรุก และทำให้สามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทันท่วงที อีกด้วย

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :