สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ (กพร.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (กพร.) วันที่แผยแพร่ 26/02/2564
กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน มีนาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 31/03/2564
กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน มกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 29/01/2564
กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 31/12/2563
กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 30/11/2563
กพร. ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 30/10/2563

คะแนนโหวต :