สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

 


เดือน ตุลาคม 2565 - ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่แผยแพร่  
เดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่แผยแพร่ 7/12/2565
เดือน ธันวาคม 2565 วันที่แผยแพร่ 9/01/2566
  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น