สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564 |
แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564 |


คะแนนโหวต :