สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ตุลาคม 2562 วันที่แผยแพร่ 1/11/2562
เดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่แผยแพร่ 1/12/2562
เดือน ธันวาคม 2562 วันที่แผยแพร่ 1/01/2563
เดือน มกราคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/02/2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่แผยแพร่ 1/03/2563
เดือน มีนาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/04/2563
เดือนเมษายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/05/2563
เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/06/2563
เดือน มิถุนายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/07/2563
เดือน กันยายน 2563 วันที่แผยแพร่ 20/10/2563
เดือน กรกฎาคม 2563 (-ไม่มี-) วันที่แผยแพร่ 1/09/2563
เดือน สิงหาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/09/2563

คะแนนโหวต :