สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ธันวาคม 2562 วันที่แผยแพร่ 2/01/2563
เดือน มกราคม 2563 วันที่แผยแพร่ 18/01/2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่แผยแพร่ 2/03/2563
เดือน มีนาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 3/04/2563
เดือน เมษายน 2563 วันที่แผยแพร่ 12/05/2563
เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 4/06/2563
เดือน มิถุนายน 2563 วันที่แผยแพร่ 7/07/2563
เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 11/08/2563
เดือน สิงหาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/09/2563
เดือน กันยายน 2563 วันที่แผยแพร่ 6/10/2563
เดือน ตุลาคม 2562 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 11/11/2562
เดือน พฤศจิกายน 2562 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 9/12/2562

คะแนนโหวต :