สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือน มกราคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/01/2563
เดือน มีนาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/03/2563
เดือน เมษายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/04/2563
เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/05/2563
เดือน มิถุนายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/06/2563
เดือน กรกฏาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/07/2563
เดือน สิงหาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 1/08/2563
เดือน กันยายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/09/2563
เดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 12/11/2563

คะแนนโหวต :