สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน ธํนวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน มกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่แผยแพร่ 3/03/2564
เดือน มีนาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 2/04/2564
เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 2/06/2564
เดือนมิถุนายน 2564 วันที่แผยแพร่ 1/07/2564
เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 6/08/2564
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่แผยแพร่ 2/09/2564
เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่แผยแพร่ 2/06/2564
เดือน กันยายน 2564 วันที่แผยแพร่ 7/10/2564

คะแนนโหวต :