สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน ธํนวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน มกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 17/02/2564
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่แผยแพร่ 3/03/2564
เดือน มีนาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 2/04/2564

คะแนนโหวต :