สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ตุลาคม 2562 วันที่แผยแพร่ 3/10/2562
เดือน พฤศจิกายน 2562 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 4/11/2562
เดือน ธันวาคม 2562 วันที่แผยแพร่ 5/12/2562
เดือน มกราคม 2563 วันที่แผยแพร่ 3/01/2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่แผยแพร่ 3/02/2563
เดือน มีนาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 4/03/2563
เดือน เมษายน 2563 วันที่แผยแพร่ 1/04/2563
เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 4/05/2563
เดือน มิถุนายน 2563 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 1/06/2563
เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 2/07/2563
เดือน สิงหาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 4/08/2563
เดือน กันยายน 2563 วันที่แผยแพร่ 10/09/2563

คะแนนโหวต :