โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยคลื่น เอ.เอ็ม. 1467 กิโลเฮิรตซ์ เป็นสถานีเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศแผนการจัดจ้าง |


คะแนนโหวต :