PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

ขอเชิญบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี กําหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ วัดโตนด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขยายเวลาการเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัล Ombudsman Awards ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ombudsman.go.th Facebook: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ line: @ombudsman สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัล Ombudsman Awards และ Young Ombudsman Award จนถึงเดือนมกราคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ombudsman.go.th Facebook: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 02-141-9163 02-141-9366 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procument

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image