PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล เชิญชวนสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวน “หอม หวาน อร่อย ปลอดภัย” หนึ่งปี มีเพียงเดือนเดียว ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ประมงแม่สะเรียง แจ้งเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2564 ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล เชิญชวนสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง คุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ รร.ปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน เลื่อนการสอบเข้า และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม Kick-off “สัปดาห์ณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image