PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดตลาดกลางออนไลน์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิดระลอก 3 จังหวัดขอนแก่น เตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน หลังคาดการณ์ว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนตกชุก ป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ คปภ.ชัยนาท จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย เพื่อเป็นกำลังเสริมงานด้านประกันภัยและเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ชื่นชมภาคเอกชนและจิตอาสานำสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากพิษโควิด-19 คปภ.ชัยนาท อบรมให้ความรู้อาสาสมัครประกันภัย หวังเป็นกำลังเสริมในการประชาสัมพันธ์งานด้านประกันภัยและเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับ คปภ.

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image