โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ โครงการป่ารักน้ำขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและเงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่ง ตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการป่ารักน้ำ และได้พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการป่ารักน้ำ”

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 4 แห่ง  ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร 1 แห่ง ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 50 แห่ง ปลูกไม้ใช้สอย 100 ไร่ ปลูกหวาย 100 ไร่  เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กล้าหวาย และกล้าไผ่ ชนิดละ 25,000 กล้า เพื่อจ่ายแจกให้ราษฎรในพื้นที่  ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 80 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2560

ประโยชน์ที่ได้รับ

                  ทำให้ป่าไม้ 17,000 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการป่ารักน้ำได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศเกิดความสมดุลมีความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโครงการและบริเวณใกล้เคียง ประชากร 1,400 ครัวเรือน 6,046 คน  เกิดจิตสำนึกรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น

ที่มา : 

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :