โควิดที่ว่าร้าย…ยังต้องพ่ายแพ้

60 ราย คือยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ตลอด 10 เดือน 75 ราย คือยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ใน 1 วัน ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา คนไทยทุกคนร่วมมือและช่วยกันได้ดี และจะดีถ้าเราทุกคนช่วยกันแบบนี้กับเรื่อง #อุบัติเหตุบนท้องถนนคะแนนโหวต :