ป้องกันอยู่เสมอ เพื่อสังคมที่ปลอดภัยจากโควิด-19

การร่วมแรงร่วมใจกัน "เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ" ไม่เพียงแต่ทำให้เราปลอดภัยจากโรคโควิด-19 แต่ยังส่งผลดีกับตัวเราเองและคนรอบข้างมากกว่าที่คิด...


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :