สิ่งที่ควรรู้กับสิทธิบัตรทอง

สิ่งที่ควรรู้กับสิทธิบัตรทอง 📄

-----------------------------

แต่กลุ่มได้สิทธิอะไรบ้าง รีบมาดูกัน

#PRD

#โครงการประชาสัมพันธ์สร้างหลักประกันทางสังคมเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียม

Infographic ของกรมประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ต่อได้เลย https://www.prd.go.th/th/content/category/index/id/35คะแนนโหวต :