สบส. แนะ รพ.เอกชน เก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด ตามหลักเกณฑ์ ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง ระบบการดูแลประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ที่ประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 3 ฉบับมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย ดังนี้

 

➡️ ฉบับที่ 1 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายการยา ค่าห้อง ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าบุคลากร ครอบคลุมความจำเป็นในการดูแล

➡️ ฉบับที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 21 เมษายน 2563 ปรับเพิ่มรายการยาให้ครอบคลุม

➡️ ฉบับที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 27 เมษยน 2563 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในเรื่องรถรับส่งผู้ป่วย ค่าทำความสะอาดรถ และค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

 

สำหรับสถานพยาบาลเอกชนให้ดำเนินการเรียกเก็บจากสปสช.ตามบัญชี​ ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเอง

 

หากไม่ดำเนินตามประกาศ มีโทษในมาตรา 66 ซึ่งอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่ผ่านมา พบสถานพยาบาลเอกชนฝ่าฝืนดำเนินการเรียกค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย จำนวน 44 เรื่อง ผู้รับบริการ 74 ราย ขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งสถานพยาบาลได้คืนเงินผู้ป่วยทั้ง 74 รายแล้ว

 

☎️☎️ สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บค่ารักษาพยาบาล

- สายด่วน 1330 สปสช

- สายด่วน 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :