โคราช กล้วยหอมล้นตลาด จากพิษโควิด-19 ผู้ว่าฯจัดตลาดนัดกล้วยหอมทองระบายผลผลิตที่คาสวนกว่า 750 ตัน

 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด ร่วมเปิดตลาดนัดกล้วยหอมทอง ช่วยเหลือเกษตรกรโคราช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตค.2564 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีช่องทางจำหน่ายผลผลิต เป็นการระบายผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมารับประทานกล้วยหอมกันมากขึ้น เนื่องจากกล้วยมีคุณค่าทางอาหารสูง อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ ซึ่งภายได้งานได้มีการนำกล้วยหอมทองคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรงในพื้นที่อำเภอเสิงสางมาจำหน่ายในราคา ขนาดไซต์ M หวีละ 20 บาท ไซต์ L หวีละ 30 บาท และไซต์ XL หวีละ 40 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

        นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงนี้ผลผลิตกล้วยหอมทองของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกษตรกรไม่สามารถส่งผลผลิตให้กับคู่ค้าได้ ซึ่งช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ในพื้นที่จะมีกล้วยหอมทองตกค้างในสวนราว 750 ตัน จึงได้มีการจัดตลาดนัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอม ทั้งหมด จำนวน 5,000 ไร่ เกษตรกร 380 ครัวเรือน ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 2,500 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 6,000 กก.ผลผลิตรวมทั้งหมด15,000,000 กก. โดยในเดือนตุลาคม ผลผลิตออกประมาณ 280 - 300 ไร่ จำนวนผลผลิต 1,700,000 กก. จำหน่ายไปแล้ว จำนวน 1,000,000 กก.รวมขายไปแล้วเป็นเงิน 12,000,000 บาท(ราคาขายเฉลี่ย 12 บาท/กก.)

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014103622712คะแนนโหวต :