ไทยเตรียมพร้อมหารือผู้นำด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 ผนึกกำลังร่วมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน

ไทยเตรียมพร้อมหารือผู้นำด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 ผนึกกำลังร่วมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน

    

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่โรคโควิด -19 ส่งผลให้การประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2563 ณ เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีการจัดประชุมผ่านระบบทางไกลของประเทศต่างๆ แทน 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการปกป้อง การสืบทอดและการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ รวมถึงกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน สร้างความโดดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวชมมรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน ซึ่งไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติทั้งหมด 5 แห่ง ในจำนวนนี้มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ที่ชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุพนม และในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ทั้งสองประเทศจะหารือถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประสานความร่วมมือผ่านทางศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201121141731139

 คะแนนโหวต :