กองอำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำ ระบุตอนบนของประเทศมีฝนบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (24 พ.ย.63) ว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยแม่น้ำสายหลักมีน้ำน้อยถึงน้ำมากและมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำใช้การ 20,981 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 44 และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เฝ้าระวังน้ำน้อย คือ ภาคเหนือ 7 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง 

        ทั้งนี้ กอนช. ยังได้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201124095431707คะแนนโหวต :