รัฐสภาพร้อมถก ร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ 1 ธ.ค. นี้ พร้อมเปิดโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ 21 คน จาก 7 ฝ่าย สร้างปรองดองในชาติ

รัฐสภาพร้อมถก ร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ 1 ธ.ค. นี้ พร้อมเปิดโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ 21 คน จาก 7 ฝ่าย สร้างปรองดองในชาติ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :