ข่าวในพระราชสำนัก 16 ก.พ. 64

ด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ดังนี้

        ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียสืบไป

        ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนีย ทั้งในบริบททวิภาคีและพหุภาคี จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210216192822095คะแนนโหวต :