กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 12/03/2564

คะแนนโหวต :