สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วันที่แผยแพร่ 30/03/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 7/04/2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 19/04/2564

คะแนนโหวต :