สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ทดสอบเสียง) วันที่แผยแพร่  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) วันที่แผยแพร่ 16/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่แผยแพร่ 5/01/2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่แผยแพร่ 18/01/2564

คะแนนโหวต :