พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร "เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล" รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล รุ่นที่ 1
นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักข่าวเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล รุ่นที่ 1 โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 รวม 4 วัน มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งหมด 44 คน การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ โดยเน้นฝึกปฏิบัติเป็นหลัก อาทิ การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลในแฟลตฟอร์มต่าง เช่น FB Live, Youtube, Twitter,Tiktok เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :