ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :