กรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓"

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐น. กรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓" ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการแสดงมากมายมากมาย รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหรกิจ เอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชน เช่น ธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม OTOPS SMEs กว่า 200 ร้านค้า
          ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและจัดตั้งขบวนแห่วันลอยกระทง ขบวนรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม และขบวนกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเริ่มกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าว : กปส.
ภาพ : พุทธรัฐ ศิลาพันธ์ ,เชษฐ์ สิงห์โต

 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :