ผู้ป่วย COVID-19 จ.แม่ฮ่องสอน ที่เหลือเพียงรายเดียว อาการดีขึ้นใกล้กลับบ้านได้แล้ว ขณะที่จังหวัดยังคงแสตนบายโรงพยาบาลสนามไว้ แม้ไม่พบผู้ป่วยใหม่เป็นระยะเวลา 22 วัน

 นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วันนี้ 10 มิถุนายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตรวจเชื้อ COVID-19 จำนวน 57 ราย รวมตรวจเชื้อสะสม (1 เม.ย. -10 มิ.ย. 64) จำนวน 3,940 ราย โดยวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นับเป็นวันที่ 22 ติดต่อกัน

        ขณะที่ผู้ป่วยจำนวน 49 ราย ซึ่งพบระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบันรักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 48 ราย ส่วนอีก1 ราย ได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งขณะนี้มีอาการดีขึ้น อยู่ในช่วงการกายภาพบำบัดฟื้นฟู โดยคาดว่าจะกลับบ้านได้ในเร็ววันนี้

        ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพาะ จำนวน 116 เตียง คงเหลือ 115 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลปาย จำนวน 18 เตียง , โรงพยาบาลสบเมย จำนวน 4 เตียง , โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 14 เตียง และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 60 ส่วนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มีเตียงคงเหลือ 15 เตียง จาก 16 เตียง

        ซึ่งในส่วนของเตียงสนาม ขณะนี้ได้จำหน่ายผู้ป่วยออกไปจนหมดแล้วนั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า ทางจังหวัด ยังคงตั้งไว้ตามเดิม เพื่อรองรับหากมีการพบผู้ป่วยใหม่จำนวนมากในอนาคต

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :