ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง คุมเข้มตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ป้องกันโควิด-19

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง คุมเข้มตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ป้องกัน COVID-19

          น.อ.เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง ยังคงมาตรการเข้มข้นในกระบวนการคัดกรองและกักกันบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรัง ทางเรือ ตามมาตรการและแนวทางที่ ศบค. กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้จังหวัดตรัง ปราศจากเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง ได้บูรณาการร่วมกับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 2  ลำ ณ ท่าเรือเทศบาลเมืองกันตัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดตรัง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานถึง 227 วันแล้ว

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201121114933081

 คะแนนโหวต :