พมจ.ชัยนาท จับมือเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ “เรามีเรา”

างสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้ประสานมายังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา และตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี นั้น

            นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ทีม One Home พม.จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ พื้นที่ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา และตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 ครอบครัว ตามโครงการ “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

        1. นางสุข (นามสมมุติ) อายุ 56 ปี ดูแลมารดาพิการทางด้านร่างการหรือการเคลื่อนไหว ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่กับบุตร รายได้หลักมาจากสวัสดิการของรัฐ

        2. นางบุญ (นามสมมุติ) อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บุตรพิการทางด้านการสื่อสารหรือการได้ยิน และมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ประสบปัญหาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รายได้หลักมาจากสวัสดิการของรัฐ

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ให้กำลังใจ แนะนำภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

            พมจ.ชัยนาท และทีม One Home พม.จังหวัดชัยนาท ให้กำลังใจ แนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ จะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน และประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ติดตามดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อเนื่อง
ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210608093446544คะแนนโหวต :