สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 6/01/2564
เดือนธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 6/01/2564
เดือนมกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 3/02/2564
เดือนมีนาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 2/04/2564
เดือนเมษายน 2564 วันที่แผยแพร่ 5/05/2564
เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 7/06/2564
เดือนมิถุนายน 2564 วันที่แผยแพร่ 1/07/2564
เดือนกรกฎาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 3/08/2564
เดือนสิงหาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 7/09/2564
เดือนตุลาคม 2563 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 6/01/2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 2/03/2564

คะแนนโหวต :